NameChia-Hsing Chiu
Emailtbcey74123@gmail.com
Phone0922006652
Research Interest
Publication
2019

Yu-Chi LaiChia-Hsing ChiuZhong-Qi Cai,  Jin-Yang Lin,Chih-Yuan Yao,Dong-Yuan Lyu, Shyh-Yuan Lee,Kuo-Wei Chen andI-Yu Chen, "OCT-Based Periodontal Inspection Framework", Sensors 201919(24), 5496;  https://doi.org/10.3390/s19245496  

Course Projects

Chia-Hsing Chiu, Ray Tracer -- 邱嘉興

Detail

Chia-Hsing Chiu, Ambient Occlusion and Contour -- 邱嘉興

Detail

Chia-Hsing Chiu, Hong-Wen Huang, and Zhong-Qi Cai, Chain Reaction -- 邱嘉興_黃弘文_蔡中旗

Detail

Bio

123

Open Curriculum Vitae